Skidregioner i världen

De allra flesta skidorter, eller rättare sagt byar och städer, tillhör en region. Detta är oftast geografiska regioner, till exempel landskap, eller regioner bundna till ett större landmärke, som en sjö eller ett berg.

I Alperna är några kända regioner bland annat Tyrolen, Voralberg, Sydtyrol, Salzburger Land med flera.